dự án chung cưu bị treo vì sao

Những nguyên nhân khiến dự án chung cư bị “treo”

Dự án lên được cấp thành phố để trình tổ liên ngành, nếu không “biết điều” thì cũng sẽ… treo Dự án “treo” là một