Tìm hiểu 6 bước giúp nhà đầu tư cá nhân hạn chế rủi ro

Thứ tư, phân bổ tài sản tùy theo tổng vốn của mỗi cá nhân mà xây dựng một danh mục cho hợp lý hàng hóa Bất động sản, các lĩnh vực khác.

6 bước giúp các nhà hạn chế rủi ro trong bối cảnh thị trường Bất động sản hiện nay

Thứ nhất, nên xây dựng kế hoạch đầu tư theo nguyên tắc phân bổ nguồn lực tài chính cho các nhu cầu thiết yếu trước, cuối cùng là phần đầu tư và giới hạn trong nguồn lực đó (với một phần vay chấp nhận được).

Thứ hai, lượng sức mình với việc xác định mục tiêu bảo toàn vốn hay tăng giá trị hay vì mục tiêu khác.

Thứ ba, cần tham khảo lời khuyên của các chuyên gia vì thị trường hiện tại mất cân xứng trên rất nhiều mặt.

Thứ tư, phân bổ tài sản đầu tư tùy theo tổng vốn đầu tư của mỗi cá nhân mà xây dựng một danh mục cho hợp lý hàng hóa Bất động sản, các lĩnh vực đầu tư khác.

Thứ năm, đánh giá cụ thể và rõ ràng môi trường kinh doanh.

Thứ sáu, nếu có tiền nhàn rỗi không đầu tư rủi ro còn cao hơn là đầu tư một lĩnh vực nào đó (với mức lạm phát hàng năm 9-10% như hiện nay) và lựa chọn hình thức đầu tư cụ thể.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *