Đầu tư phải có chiến lược rõ ràng nhất định

Khi bạn mua một ngôi nhà để ở, bạn có thể mua bằng con tim. Nhưng nếu bạn mua để , bạn phải dùng đầu óc của mình để cân nhắc, và trong

Điều đầu tiên khi nắm giữ một Bất động sản là bạn phải quyết định chiến lược đối với Bất động sản đó. Bạn sẽ nắm giữ nó trong dài hạn hay ngắn hạn, dự đoán mức lãi mà Bất động sản đó sẽ mang lại trong khoảng thời gian đó, vv.. để từ đó có những bước đi phù hợp với chiến lược đã đề ra.

Nếu là đầu tư dài hạn, bạn phải tính toán sao cho các khoản thu nhập từ Bất động sản phải đủ để bạn trả nợ các khoản vay, tránh phải chịu nhiều áp lực về tài chính. Các biến động về dài hạn có thể có. Như chính sách, quy hoạch, sự phát triển của môi trường xung quanh.

Nếu là đầu tư ngắn hạn, bạn phải tính toán các chi phí sửa chữa (thường là phải sửa chữa trước khi bán), các cách thức quảng cáo và bán ra (thuê môi giới hay công ty quản lý Bất động sản),các biến động về Thị trường trong ngắn hạn có thể có. Mức lợi nhuận bạn kỳ vọng.

Khi bạn mua một ngôi nhà để ở, bạn có thể mua bằng con tim. Nhưng nếu bạn mua để đầu tư, bạn phải dùng đầu óc của mình để cân nhắc, và trong trường hợp này thì hãy để cảm giác của bạn ở nhà, tất cả những gì bạn hành động là theo các tính toán hợp logic.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *